ul. X - lecia PL 24, 68 -100 Żagań

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W ŻAGANIU

Im. Marii Kownackiej


 ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1
      W ŻAGANIU 
          OGŁOSZENIE

 W dniach 01.04 - 30.04 2015 roku w Żłobku Miejskim Nr 1

w Żaganiu rozpoczynamy rekrutację dzieci na rok szkolny 2015/2016.

 Wnioski o przyjęcie dzieci do żłobka pobieramy i oddajemy u dyrektora

i opiekunek dziecięcych ( sala na parterze).

 UWAGA !!! 

Poprawne wypełnienie wniosku jest bardzo ważne!

 W przypadku źle wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka oraz  braku kserokopii dokumentów, wniosek nie będzie brany pod uwagę.

Prosimy o dokładne wypełnianie dokumentów i ich terminowe oddawanie do 30 kwietnia 2015 r.

Wyniki rekrutacji będą podane do wiadomości 11 maja 2015 r.


Deklaracja dotycząca kontynuowania pobytu dziecka w Żłobku

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka


Zasady rekrutacji dzieci do ŻłobkaDRODZY RODZICE !
ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ
DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY
2015/2016

TERMINY REKRUTACJI:

I etap: 23-28 lutego 2015 r. składanie deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców
dzieci już uczęszczających do przedszkola.

II etap: 02-31 marca 2015 r. pobieranie i składanie wniosków
o przyjęcie dziecka do przedszkola przez rodziców
nowych przedszkolaków.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Żaganiu oraz zasady rekrutacji do pobrania w załączniku.Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkoli Miejskich na rok 2015/2016

ZAPROSZENIE
Wznawia się zaproszenie do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla
Miejskiego Przedszkola Nr 3 oraz Żłobka Miejskiego Nr 1
w terminie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. z wyłączeniem pakietu I i II.
(szczegóły zaproszenia w załącznikach poniżej).Termin składania ofert do 28.01.2015 r.Załączniki:
 
OFERTA MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3

    - Formularz Ofertowy MP nr 3
    - Wykaz produktów w podziale na pakiety MP nr 3
    - Zaproszenie na sukcesywną dostawę towaró MP nr 3

OFERTA ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1

    - Formularz Ofertowy ŻM nr 1
    - Wykaz produktów w podziale na pakiety ŻM nr 1
    - Zaproszenie na sukcesywną dostawę towaró ŻM nr 1
  Termin składania ofert do 16.01.2015 r.


Załączniki:
 
OFERTA MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3
    - Formularz Ofertowy MP nr 3
    - Wykaz produktów w podziale na pakiety MP nr 3
    - Zaproszenie na sukcesywną dostawę towarów MP nr 3

OFERTA ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1
    - Formularz Ofertowy ŻM nr 1
    - Wykaz produktów w podziale na pakiety ŻM nr 1
    - Zaproszenie na sukcesywną dostawę towarów ŻM nr 1

Protokół z posiedzenia Komisji w pierwszym terminie

    - Protokół MP 3
    - Protokół ŻM 1
   

Protokół z posiedzenia Komisji w drugim terminie

    - Protokół MP 3
    - Protokół ŻM 1