ul. X - lecia PL 24, 68 -100 Żagań

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W ŻAGANIU

Im. Marii Kownackiej


 ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1
      W ŻAGANIU 
          
ZAPROSZENIE
Wznawia się zaproszenie do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla
Miejskiego Przedszkola Nr 3 oraz Żłobka Miejskiego Nr 1
w terminie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. z wyłączeniem pakietu I i II.
(szczegóły zaproszenia w załącznikach poniżej).Termin składania ofert do 28.01.2015 r.Załączniki:
 
OFERTA MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3

    - Formularz Ofertowy MP nr 3
    - Wykaz produktów w podziale na pakiety MP nr 3
    - Zaproszenie na sukcesywną dostawę towaró MP nr 3

OFERTA ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1

    - Formularz Ofertowy ŻM nr 1
    - Wykaz produktów w podziale na pakiety ŻM nr 1
    - Zaproszenie na sukcesywną dostawę towaró ŻM nr 1
  Termin składania ofert do 16.01.2015 r.


Załączniki:
 
OFERTA MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3
    - Formularz Ofertowy MP nr 3
    - Wykaz produktów w podziale na pakiety MP nr 3
    - Zaproszenie na sukcesywną dostawę towarów MP nr 3

OFERTA ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1
    - Formularz Ofertowy ŻM nr 1
    - Wykaz produktów w podziale na pakiety ŻM nr 1
    - Zaproszenie na sukcesywną dostawę towarów ŻM nr 1

Protokół z posiedzenia Komisji w pierwszym terminie

    - Protokół MP 3
    - Protokół ŻM 1